Als iemand komt te overlijden die een behoorlijk vermogen heeft bijvoorbeeld een bankrekening met € 500.000 of aandelen Shell of een bedrijf, verkrijgen zijn of haar erfgenamen de eigendom hiervan (en meestal zonder hiervoor te betalen) en moeten zij over de waarde ervan belasting betalen. Op de waarde mogen de schulden in mindering worden gebracht. Dit wordt vermeld in de aangifte erfbelasting.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Het opstellen en indienen van een aangifte Inkomstenbelasting is soms wettelijk verplicht bij bijvoorbeeld het kopen van een huis of een bedrijf starten. In de aangifte worden onder andere je inkomsten en je hypotheekrente vermeld en bij een bedrijf alle zakelijke kosten.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Deze aangifte is wettelijk verplicht als je een bedrijf hebt en hierin vermeld je de omzet van je bedrijf en hierover moet je BTW betalen aan de Belastingdienst. Dit kan 6% zijn maar ook 21%. De BTW die jezelf betaald hebt bijvoorbeeld bij de aanschaf van een iPad, mag je in mindering brengen op de te betalen BTW.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Hetgeen hiervoor is vermeld over de aangifte Erfbelasting geldt ook als in plaats van het overlijden iemand geheel vrijwillig iets schenkt aan een ander. Vaak schenkt een vader iets aan zijn kind of kinderen maar het geldt ook als een oom aan een neef of nicht schenkt of zelfs aan zijn lieve buurvrouw. De tarieven voor de Erf- en Schenkbelasting zijn bijna hetzelfde.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Over de winst die een NV of BV behaalt moet belasting betaald worden en dat wordt Vennootschapsbelasting genoemd.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Bij het aankopen van een eigen woning betaal je kosten aan de makelaar, de notaris en de bank. Al deze kosten en renten mag je van inkomen aftrekken mits ze zijn veroorzaakt door de hypotheek. De kosten van de notaris voor zijn akte voor de aankoop van de grond kun je dus niet aftrekken.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Rente die je moet betalen aan de Belastingdienst als je een aangifte te laat indient bij de Belastingdienst.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Een DGA is een mevrouw of een man die directeur is van een BV en ook aandeelhouder is van dezelfde BV. Meestal gaat het om 100% van de aandelen.

Normaliter ontvangt hij loon van de BV omdat hij werkt voor de BV en ook dividend als vergoeding voor het ter beschikking stellen van kapitaal (lees geld) aan de BV. Dit laatste geschiedt door het kopen van aandelen van de BV waarvoor de DGA een bepaald geldbedrag moet betalen aan de BV.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Als je een eigen woning hebt hoef je geen huur te betalen en dat vindt de regering een voordeel waarover je Inkomstenbelasting moet betalen. De grootte van het voordeel staat in de belastingwet en wordt forfait genoemd omdat het voor alle inkomens hetzelfde bedrag is. Van dit bedrag mag je de betaalde hypotheekrente aftrekken waardoor een negatief bedrag ontstaat dat vervolgens in mindering komt op je loon. Op je loon is belasting ingehouden zodat een deel van de al betaalde belasting, aan jou wordt terugbetaald.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Deze regeling bepaalt dat als een DGA full-time werkt voor zijn BV, hij per jaar minimaal € 45.000 loon moet ontvangen van zijn BV. Dit is de hoofdregel waarop uitzonderingen mogelijk zijn bijvoorbeeld als er nog andere mensen in loondienst werken voor de BV die een hoger loon hebben dan € 45.000 De DGA moet dan zijn loon aanpassen naar 70% van dit hogere loon.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel:+31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

WhatsApp chat