Dit is rente die u aan de Belastingdienst moet betalen omdat u een belastingaanslag pas betaalt na het verstrijken van de betalingstermijn. Het is dus eigenlijk rente voor het rood staan bij de Belastingdienst.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Dit is een verzamelnaam voor de Loonbelasting plus de premies Volksverzekeringen en de premies voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als je in loondienst werkt betaalt je werkgever dit bedrag elke maand aan de Belastingdienst en houdt dit in op je loon. Eigenlijk betaal jij het.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Dit is de laatste forfaitaire aftrekpost op de winst maar hiervoor geldt niet de 1.225 uren eis. Op de winst mag 14% in aftrek worden gebracht zodat dit deel van de winst is vrijgesteld van belastingheffing.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Bij het opstarten van je eigen bedrijf moet je goed nadenken welke vorm het beste past bij je bedrijf want per vorm is het toepasselijke recht verschillend (rechtsvorm). Voor starters is de eenmanszaak of Vennootschap onder firma vaak het beste en als het bedrijf gaat groeien wordt vaak overgestapt naar een BV of zelfs naar meerdere BV’s (Holding en werkmaatschappij).

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Om mensen te stimuleren een eigen bedrijf op te starten is de starters-zelfstandigenaftrek in het leven geroepen. Dit is hetzelfde als de zelfstandigenaftrek maar deze aftrek geldt maar voor 3 jaren en het jaarlijks aftrekbare bedrag is een stuk lager. Er geldt wel dezelfde uren-eis van minimaal 1.225 per jaar.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

In de praktijk denkt een DGA vaak dat hij met zijn BV kan doen en laten wat hij wil want hij is de enige baas van de BV. Dit is in principe waar maar voor het belastingrecht zijn er grenzen. Als een DGA bijvoorbeeld een auto koopt van de BV met een waarde van € 10.000 kan hij de auto niet kopen voor bijvoorbeeld € 7.000 Hij moet de prijs betalen die de BV zou vragen bij verkoop van de auto aan een willekeurige derde die geen aandelen in de BV heeft en ook geen familie is van de DGA. Dit wordt ook wel het ” arm’s length-beginsel” genoemd.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

Als je een eenmanszaak hebt of mede-eigenaar van een Vennootschap onder firma, mag je op je omzet jaarlijks een vast bedrag aan kosten in mindering brengen zonder dat je betaalt voor deze kosten. Het zijn fictieve kosten. Vereist is dat je op jaarbasis tenminste 1225 uur werkt voor je bedrijf en dit aannemelijk kunt maken aan de Belastingdienst als ze erom vragen. Gooi dus geen agenda’s weg of aantekeningen van besprekingen.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

drs. Georges L.A.J.M. Ooms RB

Fiscalist | Estate Planner |
Mediator | Echtscheidingsconsulent |
Insolventiedeskundige

Bel ons op tel: +31 (0)76 531 77 19
of stuur een bericht.

WhatsApp chat