Mediation

Los uw zakelijke of privé probleem op via mediation!

Mediation heeft de laatste jaren in Nederland sterk aan terrein gewonnen als een goed alternatief voor het procederen bij de rechter. Het oplossen van problemen via mediation gebeurt door overleg aan tafel waarbij naar oplossingen wordt gezocht in een goede werksfeer. De goede werksfeer is essentieel om het probleem goed te onderkennen, te omschrijven en om er zeker van te zijn dat alle partijen hetzelfde probleem willen oplossen. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat hierin behoorlijk veel tijd moet worden gestoken, hetgeen begrijpelijk is omdat de problemen vaak al jaren hebben bestaan en zich hebben voortgesleept. Dat komt de sfeer tussen partijen niet ten goede. Het goed omschrijven van het probleem geeft partijen vaak al een bepaalde opluchting en soms ook nieuwe energie. Het echte probleem wordt (eindelijk) erkend en het voelt ook aan dat partijen serieus worden genomen.

Er komt eigenlijk een soort “balans” tussen partijen die essentieel is voor het slagen van de mediationHiervoor moet de tijd worden genomen die ervoor nodig is en het is een valkuil om dit te snel te doen. Als het probleem (of problemen) helder zijn en partijen nemen elkaar serieus wordt gestart met het oplossen ervan. Hierbij is van belang om goed naar elkaar te luisteren om “tussen de regels door” te horen waar mogelijke oplossingen liggen. Hierbij is van groot belang dat partijen er voor open moeten staan om water bij de wijn te doen en ook actief mee te denken in richtingen waar zij zelf niet aan gedacht hebben. Soms leidt dit tot verassende oplossingen voor één of meerdere partijen.

Voor een geslaagde mediation zijn meestal meerdere bespreking nodig. Het komt in de praktijk voor dat het soms helemaal niet loopt tijdens zo’n bespreking omdat partijen elkaar niet verstaan of dat er door onbekende oorzaak ineens irritaties optreden. Het is dan beter om de bespreking te stoppen en een nieuwe bespreking te plannen. Als het een keer niet lukt tijdens een bespreking dan leert de praktijk dat doorgaan schade kan geven aan een of meerdere partijen. Als een partij die schade niet kan repareren is de schade blijvend en zal ze de mediation verstoren en een goede oplossing moeilijker dan wel onmogelijk maken.

Mediation heeft enkele voordelen in vergelijking met procederen zoals:

  • Het probleem wordt sneller opgelost en meestal binnen enkele weken of maanden terwijl procederen vaak jaren duurt
  • De kosten zijn veel lager
  • Er wordt een compromis gesloten zodat partijen precies weten waar ze aan toe zijn terwijl de uitkomst van een procedure onzeker is en er beroep kan worden aangetekend waardoor het nog langer duurt
  • Bij mediation is herstel van de onderlinge relaties soms mogelijk hetgeen bij procederen zelden voorkomt
  • Alle problemen kunnen in principe worden opgelost met mediation maar niet elk probleem kan voorgelegd worden aan een rechter

 

ONDERNEMERS

Een goede en ervaren mediation kan ondernemers een duwtje in de rug geven..

Mediation voor ondernemers

Ondernemers kunnen op veel terreinen (onverwachts) aanlopen tegen problemen zoals een probleem met een personeelslid, een leverancier, een cliënt, de gemeente of de provincie. Het komt ook voor dat directeuren ruzie maken of een directeur met een aandeelhouder. In het verleden werd vaak bijna automatisch een procedure opgestart als men er samen niet uitkwam. Tegenwoordig wijst de Rechtbank partijen op de mogelijkheid van mediation in plaats van procederen.


Uit recent onderzoek blijkt onder andere dat als ondernemers kiezen voor mediation de belangrijkste redenen zijn de snelheid waarmee een probleem kan worden opgelost, de duidelijkheid die het biedt via het compromis en ook niet onbelangrijk het herstel van de relatie. Als dit bijvoorbeeld een leverancier is of een client kan de bestaande relatie worden voortgezet hetgeen ook commercieel voordeel geeft.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat voor ondernemers ook de veelal lagere kosten meespelen maar dat is niet de doorslaggevende factor. Terwijl wellicht wordt gedacht dat een advocaat niet snel mediation zal aanbevelen want dan kan hij minder verdienen, blijkt uit het onderzoek dat mediation hierdoor niet wordt afgeraden.

In de praktijk komt het voor dat ondernemers eigenlijk het probleem willen oplossen via mediation maar dat beschouwen als een teken van zwakte of dat ze nog geen ervaring hebben met mediation en het daardoor onbekend en dus nog onbemind is.

Een goede en ervaren mediator kan ondernemers een duwtje in de rug geven en ze een 1e gesprek laten aangaan met de tegenpartij erbij. Vaak werkt dit goed omdat de mediator erbij is, de sfeer anders is en er wordt gedacht aan oplossingen in plaats van het herhalen van vaak al bekende standpunten.

Mediation voor particulieren

Ook voor particulieren is mediation een prima methode om problemen op te lossen.

Dit kan een probleem met de buurman zijn over overhangende takken of geluidsoverlast maar ook een ruzie die ontstaat bij het verdelen van de erfenis van moeder of bij een echtscheiding. Emoties laaien vaak hoog op en deze verdienen serieuze aandacht anders wordt het moeilijk om het probleem op te lossen. 

Na afronding van een echtscheiding via mediation kan het echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken staan ter goedkeuring aan een rechter worden voorgelegd. 

Als hij akkoord gaat, hetgeen meestal het geval is, volgt een formele beschikking van de echtscheiding. Het voordeel hiervan is dat als een van beide partijen zich niet houdt aan bijvoorbeeld betalingsafspraken de deurwaarder direct op pad kan gaan en er niet opnieuw geprocedeerd hoeft te worden.

particulieren

Wij zorgen ervoor dat jullie in gesprek blijven tot dat er een oplossing gevonden wordt.

Los uw zakelijke of privé probleem op via mediation!

Mediation heeft de laatste jaren in Nederland sterk aan terrein gewonnen als een goed alternatief voor het procederen bij de rechter. Het oplossen van problemen via mediation gebeurt door overleg aan tafel waarbij naar oplossingen wordt gezocht in een goede werksfeer. De goede werksfeer is essentieel om het probleem goed te onderkennen, te omschrijven en om er zeker van te zijn dat alle partijen hetzelfde probleem willen oplossen. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat hierin behoorlijk veel tijd moet worden gestoken hetgeen begrijpelijk is omdat de problemen vaak al jaren hebben bestaan en zich hebben voortgesleept. Dat komt de sfeer tussen partijen niet ten goede. Het goed omschrijven van het probleem geeft partijen vaak al een bepaalde opluchting en soms ook nieuwe energie. Het echte probleem wordt (eindelijk) erkend en het voelt ook aan dat partijen serieus worden genomen.

Er komt eigenlijk een soort “balans” tussen partijen die essentieel is voor het slagen van de mediationHiervoor moet de tijd worden genomen die ervoor nodig is en het is een valkuil om dit te snel te doen. Als het probleem (of problemen) helder zijn en partijen nemen elkaar serieus wordt gestart met het oplossen ervan. Hierbij is van belang om goed naar elkaar te luisteren om ” tussen de regels door” te horen waar mogelijke oplossingen liggen. Van groot belang hierbij is dat partijen er voor open moeten staan om water bij de wijn te doen en ook actief mee te denken in richtingen waar zij zelf niet aan gedacht hebben. Soms leidt dit tot verassende oplossingen voor een of meerdere partijen.

Voor een geslaagde mediation zijn meestal meerdere bespreking nodig. Het komt in de praktijk voor dat het soms helemaal niet loopt tijdens zo’n bespreking omdat partijen elkaar niet verstaan of dat er door onbekende oorzaak ineens irritaties optreden. Het is dan beter om de bespreking te stoppen en een nieuwe bespreking te plannen. Als het een keer niet lukt tijdens een bespreking dan leert de praktijk dat doorgaan schade kan geven aan een of meerdere partijen. Als een partij die schade niet kan repareren is de schade blijvend en zal ze de mediation verstoren en een goede oplossing moeilijker dan wel onmogelijk maken.

Mediation heeft enkele voordelen in vergelijking met procederen zoals:

  • Het probleem wordt sneller opgelost en meestal binnen enkele weken of maanden terwijl procederen vaak jaren duurt
  • De kosten zijn veel lager
  • Er wordt een compromis gesloten zodat partijen precies weten waar ze aan toe zijn terwijl de uitkomst van een procedure onzeker is en er beroep kan worden aangetekend waardoor het nog langer duurt
  • Bij mediation is herstel van de onderlinge relaties soms mogelijk hetgeen bij procederen zelden voorkomt
  • Alle problemen kunnen in principe worden opgelost met mediation maar niet elk probleem kan worden voorgelegd aan een rechter

 

ONDERNEMERS

Een goede en ervaren mediation kan ondernemers een duwtje in de rug geven..

Mediation voor ondernemers

 
Uit recent onderzoek blijkt onder andere dat als ondernemers kiezen voor mediation de belangrijkste redenen zijn de snelheid waarmee een probleem kan worden opgelost, de duidelijkheid die het biedt via het compromis en ook niet onbelangrijk het herstel van de relatie. Als dit bijvoorbeeld een leverancier is of een client kan de bestaande relatie worden voortgezet hetgeen ook commercieel voordeel geeft.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat voor ondernemers ook de veelal lagere kosten meespelen maar dat is niet de doorslaggevende factor. Terwijl wellicht wordt gedacht dat een advocaat niet snel mediation zal aanbevelen want dan kan hij minder verdienen, blijkt uit het onderzoek dat mediation hierdoor niet wordt afgeraden.

 In de praktijk komt het voor dat ondernemers eigenlijk het probleem willen oplossen via mediation maar dat beschouwen als een teken van zwakte of dat ze nog geen ervaring hebben met mediation en het daardoor onbekend en dus nog onbemind is.

Een goede en ervaren mediation kan ondernemers een duwtje in de rug geven en ze een 1e gesprek laten aangaan met de tegenpartij erbij. Vaak werkt dit goed omdat de mediation erbij is, de sfeer anders is en er wordt gedacht aan oplossingen in plaats van het herhalen van vaak al bekende standpunten.

particulieren

Wij zorgen ervoor dat jullie in gesprek blijven tot dat er een oplossing gevonden wordt.

Mediation voor particulieren

Ook voor particulieren is mediation een prima methode om problemen op te lossen.

Dit kan een probleem met de buurman zijn over overhangende takken of geluidsoverlast maar ook een ruzie die ontstaat bij het verdelen van de erfenis van moeder of bij een echtscheiding. Emoties laaien vaak hoog op en deze verdienen serieuze aandacht anders wordt het moeilijk om het probleem op te lossen. 

Na afronding van een echtscheiding via mediation kan het echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken staan ter goedkeuring aan een rechter worden voorgelegd. 

Als hij akkoord gaat, hetgeen meestal het geval is, volgt een formele beschikking van de echtscheiding. Het voordeel hiervan is dat als een van beide partijen zich niet houdt aan bijvoorbeeld betalingsafspraken de deurwaarder direct op pad kan gaan en er niet opnieuw geprocedeerd hoeft te worden.

‘A good settlement is better than a lawsuit’ – Abraham Lincoln

Met de juiste begeleiding zorgen wij ervoor dat u in gesprek blijft tot dat er een oplossing is gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden.

WhatsApp chat